Analizy statystyczne w procedurach i badaniach medycznych

Do pomiaru skuteczności działań medycznych, począwszy od samej kontroli leczenia pacjenta, a skończywszy na efektywności działania nowych leków czy terapii, rehabilitacji albo fizjoterapii, stosuje się najczęściej analizy statystyczne. W przeciwieństwie do wielu innych dziedzin, np. biznesowych czy naukowych, w przypadku analiz medycznych wykorzystywane są specjalne odmiany analiz bazujące na modelach wieloczynnikowych.

Przetwarzanie danych

W pierwszej kolejności analitycy łączą uzyskane dane w tematyczne grupy, dzięki czemu moją przypisać konkretny wynik do konkretnej kategorii, co ułatwia późniejsze dokonanie opisowej analizy. Pozyskiwane dane dotyczą głównie samych pacjentów, np. ich chorób, stosowanych leków i efektów ich działania lub występowania skutków ubocznych. Mówiąc w skrócie, analizy statystyczne pozwalają na szybsze i praktyczniejsze opracowanie danych ułatwiających wdrażanie jeszcze lepszych metod leczenia. To duża korzyść dla samych pacjentów, którzy mają zapewnioną profesjonalną i skuteczną opiekę medyczną.

Statystyka w testach klinicznych

Obszerną dziedziną wykorzystującą analizy statystyczne w medycynie są wszelkiego rodzaju testy i terapie kliniczne. Analizowanie ich przebiegu i uzyskanych danych umożliwia między innymi lepsze dostosowanie leków do choroby i sprawdzenie ich efektywności na jak największej reprezentatywnej grupie badanych. W testach klinicznych statystyka analityczna brana jest pod uwagę również przy… ustalaniu ceny za lek. Im skuteczniejszy – i potwierdzony badaniami – tym adekwatnie droższy.