Próba tężyczkowa w Warszawie

Źródło: https://www.emg-warszawa.pl/

Próba tężyczkowa prowadzona m.in. w Warszawie pozwala na zbadanie potencjału elektrycznego w nerwach i w mięśniach. Tężyczka to schorzenie objawiające się zwiększoną pobudliwością nerwowo-mięśniową, dlatego osoba chora może odczuwać bolesne skurcze, mrowienie lub drżenia mięśni. Najczęściej jest to spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi – niedoborami względnymi lub bezwględnymi magnezu oraz wapnia bądź też zasadowicą oddechową (zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej).

Przesłanki do wykonania Badania EMG- próby tężyczkowej w Warszawie

Na EMG próby tężyczkowej w Warszawie kierowane są osoby, u których podejrzewana jest tężyczka utajona lub jawna. Jest to badanie elektromiograficzne sprawdzające potencjały elektryczne w nerwach oraz mięśniach. W trakcie takiej próby widoczne są powtarzające się wyładowania o wysokiej częstotliwości. Próba tężyczkowa polega na jednorazowym wkłuciu elektrody igłowej do mięśnia dłoni i analizie czynności spoczynkowej lub czynności podczas skurczu czy niewielkiego wysiłku. Nadmierna pobudliwość nerwowo-mięśniowa powoduje wystąpienie objawów o charakterze napadowym, np. niekontrolowane skurcze i drżenie mięśni, zaburzenia koncentracji i pamięci, odczuwanie lęku, drętwienia, kołatania serca.

Rodzaje choroby

Tężyczka może występować pod dwoma postaciami. Jest to:

  • tężyczka jawna – objawom bezwzględnego niedoboru magnezu i wapnia towarzyszą: objawy to mrowienie w okolicy palców rąk, ust, skurcze twarzy, rąk i nóg, czasami krtani, uczucie lęku; poza skurczami neurologicznymi mogą pojawić się dolegliwości bólowe w okolicy brzucha i klatki piersiowej, kołatanie serca i problemy ze snem.
  • tężyczka utajona – poziom wapnia i magnezu w surowicy krwi jest w normie, natomiast pacjent może odczuwać: mrowienie w okolicy palców rąk, ust, skurcze twarzy, rąk i nóg, czasami krtani, uczucie lęku; mogą pojawić się dolegliwości ból/ucisku w okolicy brzucha i klatki piersiowej, kołatanie serca i problemy ze snem, bóle głowy.

Wskazaniem do wykonania tego rodzaju badania Próby tężyczkowej/ischemicznej jest odczuwanie mrowienia w obszarze ust oraz palców, następnie na całej twarzy, w rękach i nogach. Konsekwencją tych objawów są niemożliwe do opanowania bolesne skurcze. Czasami dochodzi do skurczy mięśni krtani i uniemożliwienia oddychania, co stanowi realne zagrożenie życia. Osoba cierpiąca na tężyczkę czuje niepokój, pojawiają się stany lękowe bądź silne pobudzenie. Diagnozowanie tężyczki jest ważne również w kierunku innych chorób, które mogą być jej podłożem. Chodzi m.in. o niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc czy nawet choroby nowotworowe.