Jak działają ośrodki leczenia uzależnień dla młodzieży?

Jak pokazują statystyki – coraz więcej młodzieży ma problem z różnego rodzaju uzależnieniami. Najczęściej dotyczą one narkotyków, choć zdarza się też nadmierne korzystanie przez nich z alkoholu, seksu czy hazardu. W takich przypadkach przydaje się ośrodek uzależnień dla młodzieży, który pomoże odzyskać dawne życie. Jak się do niego dostać i jak działają tego typu miejsca?

Jak dostać się do ośrodka uzależnień?

Ośrodek uzależnień dla młodzieży przyjmuje zazwyczaj wszystkie osoby potrzebujące pomocy. Zanim jednak to się stanie odbywa się konsultacja, która określa stan pacjenta. Często odbywa się ona w sposób telefoniczny. Wiele z ośrodków działa na podstawie umowy z NFZ, więc dana osoba musi być ubezpieczona zdrowotnie. W innych przypadkach koniecznie mogą okazać się dodatkowe koszty.

Jak działają ośrodki uzależnień?

Ośrodek uzależnień dla młodzieży https://terapia-totu.pl/ opiera się na tworzeniu małych społeczności, które pomagają sobie w nałogu. Dzięki codziennemu wspieraniu się i wspólnym mityngom dostają one dodatkowych sił, żeby oprzeć się uzależnieniu. Terapeuci pomagają im wdrożyć program 12 kroków i starają się tworzyć prawidłowe wzorce zachowań. Nie skupiają się oni wyłącznie na teraźniejszości, ale też przyszłym życiu pacjenta.

Cały proces trwa zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy, co powinno pozwolić wrócić do życia sprzed choroby. Kluczową sprawą na wspólnych zebraniach jest otworzenie się i słuchanie historii innych. Dzięki otworzeniu się na drugiego człowieka oraz wspólną troskę uzależnienie będzie dużo łagodniejsze, a być może na zawsze zniknie z życia młodego człowieka.