Odbiór techniczny mieszkania

Przekazanie kluczy do nowo zakupionego lub wynajętego mieszkania to ważny moment. To właśnie wtedy właściciel oficjalnie staje się odpowiedzialny za nieruchomość. Przekazanie powinno być poprzedzone dokładnym przeglądem technicznym lokalu. Pozwoli to sprawdzić stan nieruchomości i upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Podczas przeglądu technicznego należy zwrócić szczególną uwagę na stan instalacji elektrycznej i urządzeń. Upewnij się, że wszystkie gniazdka są sprawne i że nie ma odsłoniętych przewodów. Sprawdź również, czy wszystkie urządzenia są sprawne. Jeśli masz wątpliwości, poproś poprzedniego właściciela lub wynajmującego, aby pokazał Ci jak działają.

Kolejnym ważnym aspektem przeglądu technicznego jest sprawdzenie, czy nieruchomość nie jest uszkodzona. Szukaj pęknięć w ścianach lub sufitach, uszkodzeń wody i wszelkich innych oznak zużycia. Jeśli znajdziesz jakieś uszkodzenia, upewnij się, że udokumentujesz je za pomocą zdjęć lub wideo. Będzie to ważne, jeśli w przyszłości trzeba będzie złożyć roszczenie ubezpieczeniowe.

Po zakończeniu przeglądu technicznego należy podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. Ten dokument będzie służył jako dowód, że przejąłeś nieruchomość. Upewnij się, że przechowujesz go w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie on potrzebny, jeśli kiedykolwiek będziesz musiał podjąć działania prawne przeciwko poprzedniemu właścicielowi lub wynajmującemu. odbiór techniczny mieszkania cena