Segregacja odpadów w twoim domu

Segregacja odpadów to prosty sposób na przejęcie kontroli nad domowymi odpadami. Każdy w Twoim domu powinien znać różne rodzaje odpadów, które generujemy i wiedzieć, jak je prawidłowo utylizować. Zacznij od stworzenia pojemników dla każdej z różnych kategorii np. odpady mokre/odpady organiczne, odpady suche, odpady nadające się do recyklingu itp. Możecie kupić takie pojemniki na lokalnym rynku lub po prostu zrobić je z dowolnego dostępnego materiału, takiego jak plastik czy karton. Następnie oznacz je odpowiednio etykietami i upewnij się, że każdy w twoim domu wie, co gdzie trafia.

 

Podczas segregacji odpadów w domu ważne jest, aby mieć odpowiednie miejsce do przechowywania każdego z różnych rodzajów odpadów. Pomoże to zmniejszyć szanse na zmieszanie odpadów i doprowadzi do lepszego zarządzania miejscem kompostowania.

 

Odpady nadające się do recyklingu są zazwyczaj wysyłane do centrów recyklingu, aby można je było ponownie wykorzystać i stworzyć z nich nowe produkty. Pozostałe odpady mokre i suche są zwykle wysyłane do obszarów kompostowania, gdzie rozkładają się na nawóz, a następnie wykorzystywane jako nawóz organiczny w ziemi rolniczej. Więcej na dompodkontrola.pl.